Please Upgrade Your Browser.

Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

Upgrade
Or contact us directly
030 - 20 725 25
send mail

Wat wij belangrijk vinden.

teamwork

Prettige collega's in de buurt hebben

Wij gaan voor prettige collega's om mee samen te werken. Wel met een hoge mate van zelfstandigheid. Deze vrijheid in verbondenheid realiseren wij door elkaar regelmatig te ontmoeten, regelruimte af te spreken en met elkaar bij te dragen aan de waarde die wij bij klanten creëren.

  1. Elkaar kennen en blijven kennen
  2. Collega's om de hoek (Amsterdam en Utrecht)
  3. Ontspannen inspannen
synergie

Zelf doen waar we voor staan. Oog voor elkaar, oog voor jezelf.

We gaan zelf voor waarde. Een goede balans tussen werk-privé en aandacht voor signalen en kansen bij elkaar.  Elkaar in het vizier houden, maar ook jezelf. We ontwikkelen ons zodat wij onze eigen verantwoordelijkheid kunnen blijven nemen en leuk werk kunnen blijven doen. Leuk en interessant werk bij Dignus heeft als voorwaarde dat er voor alle collega's lokale, uitdagende en passende werkzaamheden zijn. De aandacht voor de match tussen de collega en de werkzaamheden is één van onze gezamenlijke hoofdtaken.

  1. Zelf in balans zijn en blijven
  2. Ontwikkelen naar eigen verantwoordelijkheid
  3. Aandacht voor de match tussen ons en de klant
perspectief

Bijdragen aan het creëren van onze eigen waarde.

Samen bouwen aan onze kleinschalige organisatie, dat is onze absolute meerwaarde. We hebben iedereen in ons team nodig en dagen elkaar uit om vooral de niet overeenkomstige talenten bij elkaar aan te spreken. Voorwaarde is dat iedereen meedenkt en meebeslist.

  1. Benutten van jouw talenten en capaciteiten
  2. Interessante en uitdagende werkzaamheden
  3. Meebeslissen bij belangrijke beslissingen
"Bij Dignus gaan wij voor goed werk. Dat betekent voor ons samenwerken met prettige collega's in verbondenheid, met autonomie als belangrijk uitgangspunt. Wij zijn mensen die goed met mensen samenwerken en daardoor goed samen kunnen beslissen. Het benutten van onze eigen vaardigheden en talenten is daarnaast essentieel. Als wij die namelijk zo goed als mogelijk benutten, dan komen wij het beste tot ons recht voor medewerker en werkgever."
Rolf de Vries, directeur Dignus.
Kom in gesprek
Benieuwd naar ons?
wij ook naar jou
Contact ons