Please Upgrade Your Browser.

Unfortunately, Internet Explorer is an outdated browser and we do not currently support it. To have the best browsing experience, please upgrade to Microsoft Edge, Google Chrome or Safari.

Upgrade
Or contact us directly
030 - 20 725 25
send mail

Van waarde
voor mens
en werk.

Samen werken aan beter worden, beter zijn en beter blijven. Dat is samen gaan voor waarde. Nieuwerwetse arbodienstverlening voor grotere organisaties die verder denken dan verzuim. Dat is Dignus.

Wat is belangrijk voor uw medewerkers?

In balans en evenwicht met verbondenheid op het werk. Met veel aandacht voor de kwaliteit van werk. Dat zijn de waarde ankers van Dignus.

stabiliteit
In balans en evenwicht

Een goede balans tussen werk-privé is essentieel voor medewerkers. Het zorgt ervoor dat medewerkers meer blijven bewegen, waarbij het familieleven en de persoonlijke ontwikkeling ingepast kunnen worden in het werkleven.

ruimte
Vrijheid in verbondenheid op werk

Met elkaar vinden wij werk steeds betekenisvoller. We hechten waarde aan autonomie, sociale werkcontacten, respect en het gebruik van onze kennis en kunde. Vrijheid in werken komt samen met verbondenheid met collega's en de organisatie.

leuk werk
Hoge kwaliteit van werk

De baan- en werkzekerheid zijn belangrijk voor medewerkers. Nog meer van belang is de kwaliteit van werk. Inhoudelijk leuk werk waar de mensen hun kennis en vaardigheden benutten en zich kunnen ontwikkelen. Medewerkers creëren het meeste waarde als zij zinvol en waardig werk doen.

Onze werkmethodiek.

ervaring

Persoonlijke deskundigheid en duidelijke adviezen

  1. Jarenlange ervaring van onze professionals
  2. Duidelijke advisering direct toepasbaar
  3. Werken op uw kantoorlocatie
Ons team
doelgericht

Alertheid en focus op gezond werk

  1. Alert op de kansen die er zijn
  2. Focus op de werkende mens door grip op verzuim
  3. Vaste professionals die uw organisatie kennen
kennis

Positieve bedrijfskundige aanpak en samen doelen stellen

  1. Samen strategische bedrijfsgezondheidsdoelen stellen
  2. Aan de slag met tastbare en praktische acties
  3. Thematische positieve aanpak
Kom in gesprek

Wat betekent dit?

Van grip op verzuim, groei naar preventie naar gaan voor waarde. Wij zetten de waarde voor mens en werk centraal.

Beter worden
Grip op verzuim

Om beter te worden gaan wij voor grip op verzuim. Uw medewerkers en organisatie leren kennen, adequate interventies en veel afstemming met leidinggevenden.

Beter zijn
Groei naar preventie

Beter zijn is veel aandacht besteden aan preventie. Van vroegsignalering tot ergonomie. Gezond werk en een gezonde werkomgeving staan hierin centraal.

Beter blijven
Gaan voor waarde

In stabiliteit bijdragen aan iets waardevols binnen de organisatie met goed werk als uitgangspunt. Daar draait het om. Investeren in uw medewerkers omdat het zich volledig terugbetaalt. Gaan voor kwaliteit van werk, gaan voor waarde.

Ons verhaal

Gaan voor interne en externe arbo-waardecreatie, met persoonlijke aandacht en duidelijke en deskundige adviezen. Dat is Dignus.

De oprichters van Dignus aan het woord

Met 20 jaar bestuurlijke arbo-ervaring kan ik oprecht zeggen dat goede verzuimbegeleiding de basis vormt voor adequate preventie en daarmee voor de waarde van werk. Gaan voor waardecreatie bij de klant én bij onze eigen organisatie. Daar word ik enthousiast van, past bij mij als persoon en is dus ook mijn reden om voor Dignus te gaan."
Rolf de Vries

Als bedrijfsarts is het persoonlijke contact met de medewerker en de werkgever al sinds 1993 voor mij het belangrijkst. Dat staat ook centraal bij Dignus en is de reden dat wij met elkaar de organisatie gevormd hebben. Aandacht op de werkvloer voor de medewerker, de leidinggevende en voor de collega's. En zelf helemaal gaan voor optimaal werkplezier!"
Lynda van Cuilenburg

Na meer dan 30 jaar in de arbo-branche heb ik veel medewerkers en organisaties begeleid. Wat in samenwerkingen voor mij als bedrijfsarts altijd goed werkt zijn een persoonlijke en communicatieve aanpak met duidelijke en deskundige adviezen. Elkaar kennen maar ook aanspreken. Om deze aanpak bij al onze klanten in te zetten hebben we samen Dignus opgezet."
Roland Veenendaal

Meer over hoe wij werken